Print

30-timers plads


Fra den 1. januar 2019 har forældre, hvor en eller begge forældre afholder fravær efter reglerne i barselsloven, ret til en deltidsplads på 30 timer pr. uge, til deres børn mellem 26 uger og til skolestart.

Prisen for en deltidsplads i forbindelse med barsel er pt. 2.380,- kr. pr. md. inkl. frugtordning.

I Ringsted Private Skovbørnehave kan en deltidsplads, i forbindelse med barsel, benyttes mandag-torsdag mellem kl. 8.00 og 15.30. Det betyder, at barnet mandag til torsdag først kan afleveres efter kl. 8.00 og skal hentes inden kl. 15.30 og at barnet skal holde fri fredag.

Hvis I ønsker en deltidsplads i forbindelse med barsel, skal I ansøge om dette i den kommune, hvor I bor. Ansøgningen skal indgives til kommunen senest to måneder før, I ønsker deltidspladsen.

Når den ansøgte periode ophører, bortfalder retten til deltidspladsen og pladsen konverteres automatisk til en fuldtidsplads. Deltidspladsen afbrydes med det samme, hvis retten til barsels- eller forældreorlov ophører. Hvis I har brug for pasning uden for tidsrummet mandag-torsdag kl. 8.00-15.30, skal I fastholde fuldtidspladsen. Hvis rammerne for deltidspladsen ikke overholdes, bliver pladsen konverteret til en fuldtidsplads.

For mere information om deltidspladser i forbindelse med barsel, kan I kontakte den kommune, hvor I bor.