Print

Principper for brug af forældreintra


Kommunikationsveje

Følgende beskriver kommunikationsvejene mellem forældrene og lederen/bestyrelsen samt forældrene imellem:

  • Emner, gode forslag og idéer til forbedringer, som man ønsker at bestyrelsen skal tage op, skal sendes skriftligt direkte til bestyrelsen på mail til khk@ringstedskovborn.dk eller hpgg@lillesvenstrup.dk.
    Emnet vil, medmindre det er af akut karakter, blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde.
  • Spørgsmål eller bekymringer over noget der vedrører personalet, børnene eller børnehavens drift skal stiles til lederen enten ved en samtale eller skriftligt til khk@ringstedskovborn.dk

Forældreintra er et lukket område til brug for forældre til børnehavebørnene i Ringsted Private Skovbørnehave samt for de ansatte.

For at komme ind i ForældreIntra vil man modtage en mail med de oplysninger, man skal bruge for at logge på første gang. Derefter vil brugeren hver gang skulle indtaste brugernavn og adgangskode.

På ForældreIntra kan du blandt andet læse nyhedsbreve, se referater fra bestyrelsesmøder og forældremøder, og finde kontaktinformationer på øvrige forældre.

ForældreIntra bruges endvidere også til kommunikation mellem de enkelte forældre, forældregrupper eller til fællesbeskeder (f.eks organisering af sociale arrangementer, efterlysning af forsvundne genstande etc).

I skovbørnehaven prioriterer vi tiden sammen med børnene og det nære samarbejde med forældrene højt, og derfor vil den daglige kontakt ved aflevering og afhentning af børnene fortsat være vores primære kommunikationsvej, hvor der gives beskeder om stort og småt.
Personalet tjekker ikke intra dagligt.
Husk
at alle kan læse de fællesbeskeder der lægges ud, herunder både forældre og personale.

Retningslinjer

Følgende gælder for brugen af ForældreIntra:

  • Al kommunikation på forældreintra bedes ske i respekt for andre og bevar en god og venlig tone.
  • Skriv kort og præcist.
  • Det er ikke tilladt at videresende indlæg og beskeder fra andre uden, at de har givet deres samtykke.
  • Brug af fortrolige eller personfølsomme oplysninger er ikke tilladt (f.eks. CPR-nr., helbredsoplysninger, økonomiske forhold og interne familieforhold).
  • Forældreintra egner sig kun til kommunikation - ikke til behandling af konflikter.
  • Overvej altid om forældreintra er det bedste forum for dine meddelelser.

Ovenstående retningslinjer skal ikke ses som en begrænsning, men skal sikre at de forskellige kommunikationsveje i børnehaven bruges mest hensigtsmæssigt.