Print

Sikkehedsprocedure i Skovbørnehaven


Sikkerhed tages op halvårligt på et personalemøde.

Kunstigt åndedræt, hjertemassage og fremmedlegeme i luftveje øves halvårligt, og personalet deltager hvert andet år i et 4 timers førstehjælpskursus. Ved nyansættelse af medarbejdere, praktikanter eller andres indtræden i personalegruppen, gennemgås sikkerhedsprocedure på første personalemøde.

Bestyrelsen orienteres om sikkerhedsprocedure i Skovbørnehaven.

Sikkerhed inde

 • Opslag vedr. brand
 • Flugtveje
 • Brandmateriel
 • Brandøvelse – halvårligt – skal stå på årsplanen

Legeplads

 • Børn der ikke gynger, er udenfor rampen
 • Børn må ikke gå ud af lågen uden en voksen
 • Børn tælles inden legepladsen forlades
 • Børn må ikke kravle på hegnet
 • Børn må kun have bare fødder i sandkassen.

I skoven

 • Voksen går i første og sidste gruppe – alt efter gruppens sammensætning
 • Stoppestederne i skoven skal overholdes
 • Skovflåt – læs folder der er udleveret til forældrene
 • Hvepse og bier – alle har ”suger” i rygsæk
 • Gennemgå hvad børnene må spise fra skoven
 • Sikkerhed i forhold til svampe, dolke, save, flitsbuer, snore, pinde m.v.
 • Bålpladsen – løb/leg indenfor afgrænsning. Skolegruppebørn tænder bål
 • Ingen klatrer i træer oven over stengærdet
 • Man skal være 4 år, før man må gå over stengærdet ved Hanemose
 • Tordenvejr – gå tilbage til huset
 • Børn må ikke gå længere end de kan se en voksen
 • Voksen giver besked, hvis man går med en lille gruppe
 • Vksne, der taler sammen, placerer sig, så der er overblik over hele området
 • Børn tælles jævnligt og før hjemturen
 • Børns mulighed for ”bevægeradius” ændres, når der kommer blade på buske og træer

I tilfælde af brand

Red børn og voksne ud

Hvis vi skal ud af vinduerne:

 • Løber vi ud på marken. Først en voksen ud, der løber ud på marken
 • Tæl børnene, når de hjælpes ud af vinduerne – sidst ud en voksen
 • Hold mandtal på marken

Hvis vi skal ud af dørene:

 • Samles vi ved hjørnestenen ved den store låge
 • Hold mandtal

 

 • Kald brandvæsen
 • Luk alle døre og vinduer
 • Alle mødes på marken
 • Hold mandtal

Vær opmærksom på:

Flugtveje:

 • Hoveddøre
 • Vinduer modsat dørene på stuerne

Brandmateriel:

 • Pulverslukker på væggen i gangen
 • Brandsprøjte på væg i ny garderobe
 • Brandtæppe på væg bag ved døren på lille stue

Særlig opmærksomhed skal udvises i forhold til

 • Stormvejr
 • Stormvæltede træer/rodnet
 • Træfældning i skovområder
 • Nyfældede træer
 • Løse grene i træer
 • Gamle rådne/syge træer
 • Svage grene ved løvspring
 • Stablede kævler
 • Træer over stengærde
 • Skarpe sten i grøfter
 • Is på søer og vandhuller
 • Stærk sol/varmepåvirkning i sommerperioden
 • Kulde og fugtpåvirkning
 • Jagt i skoven
 • Stivkrampevaccination – børn og voksne

Vedr. ulykkesforebyggelse og sikkerhed

 • Mobiltelefoner medbringes i skoven. (Der kan altid ringes 112 uanset manglende signal)
 • Personalet medbringer velassorteret rygsæk til førstehjælp i skoven
 • Brandøvelse afholdes halvårligt i huset. (Februar og september)
 • Personalet har førstehjælpskursus
 • §9 sikkerhedskursus for leder. I øjeblikket ingen sikkerhedsrepræsentant