Print

Retningslinjer for lån af shelter


 • Lån af shelter giver umiddelbart kun tilladelse til ophold ved bålpladsen ved Hane Mose
 • Øvrig skriftlig tilladelse til brug af skoven skal indhentes hos Stiftelsen Sorø Akademi på ssa@stiftsor.dk
 • Der må ikke tændes bål andre steder end på bålstedet
 • Brænde skal medbringes – brændet på stedet tilhører Skovbørnehaven og må ikke anvendes
 • Alt affald tages med hjem – husk at medbringe affaldssæk hjemmefra
 • Hunde skal altid være i snor og hundelorte opsamles og fjernes
 • Der må ikke anvendes stearinlys i shelteret
 • Rygning er ikke tilladt
 • Der må ikke opsættes telte eller lignende uden forudgående accept fra Ringsted Private Skovbørnehave
 • Der må ikke være nogen former for salg eller anden kommerciel aktivitet i forbindelse med brug af shelteret
 • Konstateres skade på shelterne ved ankomst, bedes dette meddelt Skovbørnehaven pr. email: khk@ringstedskovborn.dk eller telefonisk i hverdagene på tlf.: 38 10 50 40
 • Hvis der forvoldes skade på shelteret i låneperioden medfører det erstatningskrav
 • Det er ikke tilladt at udvise støjende adfærd, herunder benytte radioer og andre musikapparater, højtalere, musikinstrumenter og lignende på støjende måde
 • I øvrigt henvises til reglerne for offentlighedens adgang til naturen.