Print

GDPR


Datapolitik for Ringsted Private Skovbørnehave

I Ringsted Private Skovbørnehave bruger vi ifm. vores drift personlige oplysninger som navn, adresse, cpr.nr, bankoplysninger osv. som alle forældre giver deres samtykke til at vi må bruge, når de opskriver til venteliste og ved tilbud om plads.

Alle data slettes når barnet stopper i Ringsted Private Skovbørnehave, og hvis der er udarbejdet papirer i barnets skovbørnehavetid, som kan være relevante videre frem, udleveres disse til forældrene når barnet stopper, og herefter kan forældrene videreformidle disse data efter behov.

Ringsted Private Skovbørnehave har databehandleraftaler med:

 • Accountor Institutionsservice A/S, som varetager administration af forældrebetaling mm.
 • Dansk Intra, som er vores hjemmeside- og intranetsudbyder.

Vedr. fotos har vi en særlig tilladelse ift. brug af fotos, hvor ansigtstræk er tydelige, på eksternt rettede materialer som fx hjemmeside mm, som forældrene kan give deres samtykke til. Ifm. fotos har vi udarbejdet nogle kriterier, som de fotos vi offentliggør skal leve op til:

Etiske kriterier!

 1. Fotoet skal vise noget om institutionen eller den pædagogiske aktivitet
 2. Fotoet må ikke vurderes som ydmygende eller krænkende på barnet eller pårørende
 3. Fotoet må ikke kunne skade barnet nu eller på længere sigt
 4. Der skal tages hensyn til familiens religion og kultur
 5. Der skal stå på hjemmesiden at billederne ikke må bruges i andre sammenhænge
 6. Indehaver af forældremyndighed skal give skriftligt samtykke vedr. afbildning af barnet
 7. Der må aldrig anvendes fotos hvor man kan se barnets kønsdele
 8. Hvis barn eller den pårørende ønsker det (mundtligt), skal fotoet fjernes hurtigst muligt
 9. Alle skriftlige tilladelser kan til enhver tid skriftligt trækkes tilbage