Print

Regler i forbindelse med sygdom


Når man har et barn i en skovbørnehave, er det ekstra vigtigt at barnet møder frisk om morgenen, og at det kan klare de fysiske udfordringer, som hverdagen i skoven byder på. Derfor er det vigtigt, at man som forælder vurderer sit barn om morgenen, inden det sendes i børnehave. Det kan være svært for barnet at følge med resten af børnegruppen, hvis det er halvsløjt eller har sovet dårligt om natten, og dette skal man som forælder huske at have med i sine overvejelser, da man i en skovbørnehave IKKE, som i ”almindelige” børnehaver, har mulighed for at have en stille dag.

Efter sygdom med feber, ser vi helst at børnene har været feberfrie i et døgn før de kommer i børnehave. Hvis et barn sendes hjem med feber, forventer vi derfor ikke at se barnet den efterfølgende dag.

Ved børnesår og andre synlige sygdomme i form af udslæt henstiller vi til, at børnene holdes hjemme, og at man konsulterer lægen inden barnet sendes i daginstitution for at mindske risikoen for smitte.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en procedure ift. de mest almindelige børnesygdomme, som skovbørnehaven følger, og disse regulativer bedes I forældre derfor respektere.

Sygdom

SygdomInkubationstidSmitter fraSmitter tilKomme i institution
3 dages feber1-2 ugerUkendtUkendtNår barnet er rask
Bakteriel halsbetændelse (kan i visse tilfælde udvikle sig til skarlangensfeber)1-3 døgnBarnet er smittetDer er givet penicillin i 2 dageEfter 2 dages
penicillinbehandling, såfremt barnet er rask og feberfrit
Borrelia via skovflåt3-30 dageNår barnet er rask
Børneorm2-6 uger2 uger efter smitteBehandling iværksatIngen begrænsninger
BørnesårFå dageSårene begynder at væskeSårene er tørret ind og skorperne er faldet afNår sårene er ophelede, dvs. tørre, og skorperne er faldet af
Diarré og opkastning / RoskildesygeOftest et par dageDiarréens udbrudOp til 2 døgn efter sidste tilfælde Tidligst 2 døgn efter
sidste tilfælde
Fnat4 uger hos ikke tidligere smittedeKort efter smittetidspunktBehandling iværksatNår behandlingen er
iværksat
Forkølelse og virushalsbetændelse1-7 dage1 døgn inden udbrud5 døgn efter udbrudNår barnet er rask og der ikke er pasningsproblemer
for institutionen
Forkølelsessår1-12 dageDannelse af blærerBlærerne er tørret indIngen begrænsninger, med mindre der er
infektion i såret
Fåresyge2-3 uger5 dage efter at barnet er smittet, eller 7 dage inden symptomerne er begyndt5 døgn efter sygdomsudbrudNår barnet er rask
og kirtelhævelsen er
på retur
Hånd, fod og mundsygdom5-7 dageUdbrud af sygdommenUdbrud er på returNår barnet er rask
Influenza1-4 dage1 døgn inden udbrudBarnet er raskNår barnet er rask
Kighoste7-10 dage7-10 dage efter barnet er smittet6 uger efter
de typiske
hosteanfald
er begyndt
Når hosteanfald ikke giver anledning til pasningsproblemer
for institutionen
Kyssesyge4-7 ugerUdbrud af sygdommenBarnet er raskNår barnet er rask
Lus-SmittetidspunktetIngen levende
lus
Når behandling er iværksat
LussingesygeCa. 2 uger1 uge før udslættets udbrudUdslættet er
brudt ud
Når barnet er rask
Mellemørebetændelse med øreflådForekommer som komplikation til luftvejsinfektionKun i sjældnere tilfælde indeholder øreflåddet bakterier, der kan smitte andreAfhænger af evt.
smitterisiko og
pasningsproblemer
for institutionen
Mæslinger10 dage7 dage efter barnet er smittet, eller fra forkølelsessymptomerne er begyndtIndtil 4 dage
efter udbrud
af udslæt
Når barnet er rask
Røde hunde2-3 uger1 uge efter barnet er smittet, eller 14 dage før udslættets udbrudIndtil 5 dage
efter udbrud
af udslæt
Når barnet er rask
Skoldkopper2-3 ugerCa. 3 døgn før udslættets gennembrud5 dage efter udslættets frembrud eller indtil der ikke er fremkommet
nye blærer i 2 dage, og blærer er tørret ind
Når skorperne er
tørret ind og
smittefaren er
overstået
Smitsom meningitis1-4 dageKort før sygdomsudbrud1 døgn efter
behandling er
iværksat
Når behandlingen er afsluttet, og barnet er rask
SvampeinfektionerUger-månederUdbrud af udslætBehandling iværksatIngen begrænsninger
Vandvorter1 uge- 6 mdr.UdbrudEvt. behandling iværksatIngen begrænsninger
Vorter2-3 mdr.UdbrudBehandling iværksatIngen begrænsninger,
fodvorter tilrådes
dog tildækket eller
behandlet lokalt
Øjenbetændelse1-3 døgnSvær form for øjenbetændelse smitter fra symptomer opstårSvær form for
øjenbetændelse smitter indtil der er givet behandling i mindst 2 døgn
Efter mindst 2 døgns behandling, og symptomerne er forsvundet