Print

Børnehavens historie


Ringsted Skovbørnehave åbnede den 1. december 1989.

Initiativet til oprettelse af Skovbørnehaven blev taget af en gruppe forældre i Ringsted kommune.

I 1987 var der mangel på institutionspladser i Ringsted kommune, der var iværksat et projekt, hvor borgergrupper kunne komme med forslag til nye/alternative institutioner. Projektet sluttede med en udstilling i Teater og Kongrescentret.

Den gruppe, der havde arbejdet med skovbørnehaver fortsatte arbejdet, de undersøgte mulighederne for at leje sig ind i skov og bygninger, forældreinteressen for en institution med naturen som ramme og de økonomiske muligheder i Ringsted kommune. De dannede skovbørnehaveforeningen med en bestyrelse, foreningen havde til formål at oprette Ringsted Skovbørnehave. En institution hvor børnene skulle færdes ude hele året og hvor børnenes udvikling og trivsel tog udgangspunkt i naturens muligheder.

Bestyrelsen kontaktede senere Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, for at få hjælp og sparring til det lovmæssige/juridiske og pædagogiske i forbindelse med oprettelse af børnehaven.

Bestyrelsen mødte stor velvilje fra Stiftelsen Sorø Akademi og skovfoged Finn Olsen, St. Bøgeskov i Gyrstinge. Der blev indgået aftale om lejekontrakt og ombygning af den ene ende i bygningen ved St. Bøgeskov, der blev indrettet gang, toiletter og en stue. Ringsted kommune bevilgede en økonomisk pulje til ombygning og drift.

1. december 1989 åbnede børnehaven som deltids børnehave med åbningstiden 7.30 – 13.30, tre ansatte og med plads til 20 børn. Børnehaven modtog børn fra hele Ringsted kommune. Åbningstid og børnetal blev fastsat ud fra de indendørs fysiske rammer og minimums antal ansatte.

I 1990 indgik bestyrelsen driftsoverenskomst med Ringsted kommune, det betød at den fremtidige drift var sikret ved tilførelse af månedlige driftstilskud. Ringsted kommune overtog samtidig venteliste, visitering og forældrebetaling.

I løbet af 1990erne arbejdede bestyrelsen med mulighederne for en udvidelse af de indendørs fysiske rammer. Stiftelsen Sorø Akademi var positive overfor en udvidelse og større børnegruppe i skoven.

Forældrene havde brug for en udvidelse af åbningstiden, i forhold til deres arbejdstider.

Dialogen med Ringsted kommune var omfangsrig, og lige fra at Skovbørnehaven var lukningstruet på grund af besparelser til sammenlægning og udvidelse med hestestalden, var der mange parametre i spil. Etablering af personalerum/kontor og gang blev udført i henhold til arbejdsmiljølov, men derudover var der ikke økonomiske muligheder for en udvidelse.

I 2004 kontaktedes forvaltningen atter med henblik på, at få ændret åbningstid og fysiske rammer, for at udnytte kapaciteten i Skovbørnehaven og give brugerne mulighed for at bruge tilbuddet. Mange muligheder blev undersøgt, bl.a. opsamlingssted i Ringsted, investering i bus, skurvogn ved Skovbørnehaven, ombygning og der udarbejdes økonomiske overslag.

I juni 2005 besluttede Børne- og Undervisningsudvalget, at der skulle etableres et samarbejde mellem Skovbørnehaven og Kildeskolens børnehave, så børnene kunne være i skolens børnehave fra 13.30 til lukketid. Henover efteråret afholdtes møder med forvaltningen, fælles bestyrelsesmøder mellem de to institutioner, forældremøder og personalemøder. Projekt til samarbejde blev udarbejdet.

Projektet blev fremlagt på forvaltningen den 9. november 2005 og trådte i kraft 1. januar 2006. Skovbørnehavens åbningstid kunne nu ”tilkøbes” i 3 moduler. Morgenmodul 6.30 – 7.30 i Skovbørnehaven – skovmodul – eftermiddagsmodul fra 13.30 i Kildeskolens børnehave. Børnene blev transporteret i taxa minibus mellem de to institutioner kl. 13.30. En hektisk periode, der resulterede i, at forældrenes behov for fuld åbningstid blev iværksat inden for det, der var økonomisk muligt. Desværre betød det for nogle af børnene, at de skulle forholde sig til to institutioner. Samarbejdet mellem Skovbørnehaven og Kildeskolens Børnehave forløb rigtig godt og konstruktivt. Begge institutioner forsøgte at gøre skiftet mellem de 2 institutioner kl. 13.30 så overskueligt som muligt for børnene. Børnene tog ”udfordringen” op og klarede det flot.

Alligevel var forældrene ikke helt tilfredse. Det var trættende for børnene, at de efter en dag i skoven skulle forholde sig til en anden institution med andre voksne og børn. Skovbørnehavens bestyrelse arbejdede løbende på muligheden for en udvidet åbningstid i skoven. Det blev flere gange forsøgt at få opbakning fra forvaltningen, men Ringsted Kommune fandt det ikke økonomisk rentabelt, med en udbygning af Skovbørnehavens åbningstid og børnetal.

I årene 2007-2008 blev flere institutioner rundt omkring i landet privatiserede. Bestyrelsen blev nysgerrige på denne løsning og begyndte i slutningen af 2008 at undersøge muligheden for en privatisering af Skovbørnehaven. Der indledtes et samarbejde med Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem om en privatisering af Skovbørnehaven. Stiftelsen Sorø Akademi var positive for en udbygning af Skovbørnehaven med inddragelse af laden og dermed plads til 40 fuldtidsbørn.

På et forældremøde i Skovbørnehaven i marts 2009 fremlagde bestyrelsen idéen om en privat skovbørnehave for forældrene. Bestyrelsen fik fuld opbakning til at arbejde videre med projektet – der udarbejdedes tegninger på udbygningen af laden og der blev forhandlet kontrakt med Stiftelsen Sorø Akademi. I september begyndte udbygningen – efteråret var præget af gravemaskiner og håndværkere, børnene fulgte ivrigt med udenfor indhegningen af ”byggepladsen”. I begyndelsen af januar 2010 stod byggeriet færdigt og børn, personale og forældre ”flyttede ind” i den ny del af bygningen.

29. januar holdtes der åbningsreception, hvor Borgmester Niels Ulrich Hermansen kom og klippede, sammen med alle børnene, det røde silkebånd ind til den ny afdeling. Alle havde spændt holdt vejret – dagen før åbningsreceptionen var der snestorm. Det var bidende koldt og sneen væltede ned fra himlen – vejen ud til Skovbørnehaven var lukket. Om morgenen d. 29. januar var det vindstille, solen skinnede fra en skyfri himmel og det frøs 8 grader. Der blev holdt en flot åbningsreception med efterfølgende fælles spisning og hygge for alle børn, forældre og personale i Skovbørnehaven.

En ny epoke i Skovbørnehaven var begyndt med åbningen af Ringsted Private Skovbørnehave.

Der er nu plads til 44 børn og Skovbørnehaven har fuld åbningstid. Ringsted Private Skovbørnehave modtager børn i alderen 3-6 år fra alle kommuner.